header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
पदभरती व जाहिरात तसेच नमुना अर्ज
new  कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२० अंतीम निवड यादी 01/09/2020 व 08/09/2020 , आरोग्य विभाग, जि.प. जळगाव
  कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२० अंतीम निवड यादी 18/08/2020 , आरोग्य विभाग, जि.प. जळगाव
new  NHM अंतर्गत कंत्राटी पदभरती , सुधारीत निवड यादी 13/08/2020, आरोग्य विभाग, जि.प. जळगाव
         कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२० अंतीम निवड यादी 11/08/2020 , आरोग्य विभाग, जि.प. जळगाव
        कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२० अंतीम निवड यादी 25/08/2020 , आरोग्य विभाग, जि.प. जळगाव
         
          कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२० अंतीम निवड यादी 04/08/2020                 
कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२० अंतीम निवड यादी 18/08/2020 , आरोग्य विभाग, जि.प. जळगाव
 
 
   
 
 
 
          
 
 
 
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.