header image

 जि. प. विभाग
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
पदभरती व जाहिरात तसेच नमुना अर्ज
new NHM अंतर्गत कोविड १९ कंत्राटी पदभरती २०२० आरोग्य विभाग जि.प.जळगाव )
  new  NHM अंतर्गत कोविड १९ कंत्राटी पदभरती डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अंतीम निवड यादी २०२० आरोग्य विभाग जि.प.जळगाव
अनु. जमाती च्या शिक्षण सेवक संवर्गाची पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९-२०२०.
अनु.जमाती च्या पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९ संदर्भात शुधीपत्रक शिक्षण विभाग[प्राथ.].
 new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत MBBS कंत्राटी पदांची भरती बाबत जाहिरात २०२०
 new  राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व डीईआयसी सेंटर अंतर्गत पदांची पात्र / अपात्र यादी २०२०  
       आरोग्य सेवक[पुरुष]पदासाठीची उत्तर तालिका/गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी
    ग्रामसेवक(कंत्राटी)पदासाठीची उत्तर तालिका/गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी
  समुदाय आरोग्य अधिकारी(CHO)यांची निवड यादी
 
 
 
          
 
 
 
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.