header image

 जि. प. विभाग
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 शासकिय संकेतस्थळे
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे
पदभरती व जाहिरात तसेच नमुना अर्ज
new आरोग्य सेवक[पुरुष]पदासाठीची उत्तर तालिका/गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी
new ग्रामसेवक(कंत्राटी)पदासाठीची उत्तर तालिका/गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी  
अनु. जमाती च्या ग्रामसेवक[कंत्राटी] संवर्गाची पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९-२०२०.
अनु. जमाती च्या शिक्षण सेवक संवर्गाची पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९-२०२०.
अनु.जमाती च्या पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९-२०२० संदर्भात शुधीपत्रक .
अनु.जमाती च्या पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९ संदर्भात शुधीपत्रक शिक्षण विभाग[प्राथ.].
 अनु.जमाती च्या आरोग्य सेवक[पुरुष] पात्र उमेदवारांची यादी व महत्वाच्या सूचना २०१९      
  अनु.जमाती च्या आरोग्य सेवक[पुरुष] अपात्र उमेदवारांची यादी  
  अनु.जमाती च्या ग्रामसेवक[कंत्राटी] पात्र उमेदवारांची यादी व महत्वाच्या सूचना २०१९
  अनु.जमाती च्या ग्रामसेवक[कंत्राटी] अपात्र उमेदवारांची यादी
अनु.जमाती च्या आरोग्य सेवक[पुरुष] पात्र उमेदवारांचे परीक्षा प्रवेश पत्र [Hall Ticket]
अनु.जमाती च्या ग्रामसेवक[कंत्राटी] पात्र उमेदवारांचे परीक्षा प्रवेश पत्र [Hall Ticket]
 newमहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत उमेदवारांची लेखी परीक्षेतील गुणांची यादी           उत्तर तालिका
अनु. जमाती च्या आरोग्य सेवक[पुरुष] संवर्गाची पदे भरणे बाबतची जाहिरात २०१९-२०२०.
 
 
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.