header image

 जि. प. विभाग
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 दैनंदिन घडामोडी
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा
 शासकिय संकेतस्थळे
 कर्मचारी-कल्याण योज.
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे
जाहिरात व निवड यादी,प्रतिक्षा यादी
newNBSU-IPHS अंतर्गत निवड व प्रतिक्षा यादी दि. ०६/०४/२०१७
newएन.एच.एम,आर.के.एस.के, सामान्य रुग्णालय, जळगाव निवड व प्रतिक्षा यादी २०१७
newएन.एच.एम., जिल्हा परिषद, जळगाव- निवड व प्रतिक्षा यादी २०१७
newएन.एच.एम,आर.बी.एस.के, सामान्य रुग्णालय, जळगाव निवड व प्रतिक्षा यादी २०१७
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदभरती २०१६-१७ ची मुलाखतीस व कौशल्य
चाचणीस पात्र उमेदवारांची यादी (मुलाखत दिनाक १६ व १७ मार्च २०१७ )
        new   राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मुलाखत दिनाक १६ व १७ मार्च २०१७
  new  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत SNCU कंत्राटी पदभरती पात्र व अपात्र यादी (मुलाखत दि २९/३/२०१७)
गट समन्वयक , जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जळगाव
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.