header image
 जि. प. विभाग
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 सर्वसाधारण बदली २०१६
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा
 शासकिय संकेतस्थळे
 कर्मचारी-कल्याण योज.
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
Website Hit Counter
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे

 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
imgSSA  सर्वशिक्षा अभियान imgSGBB
mgnrega
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभि. संपूर्ण स्वच्छता अभियान आय.सी.डि.एस. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन imgNRHM  


MREGS Helpline No.1800-22-3839
इतर अनुषंगिक

एन.एच.एम, सामान्य रुग्णालय, जळगाव निवड व प्रतिक्षा यादी २०१७
imgTSC "अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - जानेवारी २०१७ अखेर भविष्य निर्वाह निधी खाते उतारा - २०१५-१६
imgIDSP new  १ ते १७ बाबींची पं.स. निहाय माहिती  माहितीचा अधिकार अन्वये १ ते १७ बाबींची विभागवार माहिती  सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणी बाबत सूचना  सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा सन 2016 चे वेळापत्रक व आसन क्रमांक
  जि.प.जळगाव कडे येणाऱ्या आंतर-जिल्हा बदली प्रस्तावांची प्रतीक्षा यादी १
   यादी २
          

    
 

आय.डी.एस.पी  
ImagICDS  
       
मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.